Agència de defensa del territori de MallorcaConsell de Direcció de l'Agència

(Legislatura 2019-2023)

Presidenta

 • Sra. Maria Antònia Garcias Roig

Vocals

 • Representants dels Ajuntaments
  • Sr. Joan Verger Rossinyol (Batle de Montuïri)
  • Sr. Guillem Villalonga Ramonell (Batle de Mancor de la Vall)
  • Sr. Jaume Monserrat Vaquer (Batle de Felanitx)
  • Sr. Virgilio Moreno Sarrio (Batle d’Inca)
  • Sr. Joan Rotger Seguí (Batle de Selva)
  • Sr. Llorenç Perelló Rosselló (Batle d’Alaró)
 •  
 • Representants dels grups polítics del Consell de Mallorca
   Grup Socialista
  • Sra. Lorena Oliver Far
   Suplent: Sra. Silvana González San Martín
  • Grup Popular
  • Sr. Mauricio Rovira de Alós
   Suplent: Sra. Catalina Cirer Adrover
  • Grup MÉS per Mallorca
  • Guillem Balboa Buika
   Suplent: Sr. Joan Llodrà Gayà
  • Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
  • Sr. Osvaldo Cifre Bordoy
   Suplent: Sra. Beatriz Camiña Pinós
  • Grup Unides Podem
  • Sr. Iván Sevillano Miguel
   Suplent: Sra. Magdalena Gelabert Horrach
  • Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears
  • Sra. Isabel Febrer Gelabert
   Suplent: Sra. Francisca Mora Veny
  • Grup Vox-Mallorca
  • Sr. Antonio Gaspar Gili Millán
   Suplent: Sr. Pedro Bestard Martínez
  • Grup Mixt
  • Sr. Pere Soler Cladera
 •  
 • Director gerent
  • Sr. Bartomeu Tugores Truyol
 •  
 • Director insular d'Urbanisme
  • Sr. Luis Antonio Corral Juan
 •  
 • Representant de la FELIB i Vicepresident de l'Agència
  • Sr. Antoni Salas Roca, President de la FELIB i Batle de Costitx