Agència de defensa del territori de MallorcaPerfil i trajectòria professional

Bartomeu Tugores Truyol

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret per la UIB.

Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori per la UIB.

Especialista Universitari en Dret Local per la UIB.

Especialista Universitari en Infraccions Urbanístiques per la Universitat de València.

Experiència professional

Actualment ocupa la plaça de director gerent de l'Agència de Disciplina Urbanística de Mallorca.

Ha ocupat la plaça de cap de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Andratx en el període 2013-2015.

Ha ocupat la plaça de gerent d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma en el període 2008-2011.

Ha ocupat la plaça de secretari dels ajuntaments de Consell (2002-2003), Muro (2003-2007) i Andratx (2011-2012).

Ha ocupat plaça de tècnic cap de secció del Cos Superior de l'Administració de la CAIB, a la Direcció General de Recursos Hídrics (2001-2002).

És tècnic d'Administració General d'Administració local.

És professor associat del Departament de Dret Públic de la Universitat de les Illes Balears, on actualment imparteix les assignatures de Dret Urbanístic i "Organització i Activitats de les Administracions Públiques", i ha impartit assignatures en matèria de Dret Administratiu i Dret del Turisme.

Cursos i Seminaris

És ponent en el Curs d'Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori per la UIB.

També ha impartit ponències en matèria urbanística i administrativa en diversos cursos i seminaris organitzats per l'Agència de Disciplina Urbanística de Mallorca, el Consell Insular de Mallorca, l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), l'Ajuntament de Palma, la UIB, els col·legis oficials d'advocats, arquitectes, i secretaris i interventors de les Illes Balears, i l'Associació Balear de Tècnics Urbanistes (ABTU); algunes d'elles en matèria de Disciplina Urbanística.

Publicacions

Coautor dels següents llibres col·lectius:

  • Comentaris a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, editorial Thomson-Civitas, 2008.
  • Comentarios a la Ley de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears, editorial Tirant lo Blanch, 2015.
Autor de l'estudi "Algunas novedades de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo de las Illes Balears y su reglamento de ejecución para la isla de Mallorca en materia de disciplina urbanística: régimen transitorio, prescripción e infracciones de uso". Publicat a la revista Práctica Urbanística (Ed. La Ley), novembre 2015.

Altres dades

Membre de l'Associació Balear de Tècnics Urbanistes (ABTU).

Retribucions

Retribucions del Director gerent

Compatibilitat

Decret de compatibilitat d'activitats públiques

Declaració de bens

Declaració sobre bens patrimonials